┼sen Innkj°pslag SA
Stasjonsveien 3
7630 ┼sen

Telefon: 74 01 68 09
Mobil daglig leder: 91 77 55 66

E-post:  post@aaseninnkjopslag.no

Org.nr:     971 029 161
Bankkonto: 4484 08 01001